Nieuws Algemeen

Protocol leerlingenvervoer

Het zorgvervoer en het taxivervoer voor consumenten en bedrijven komt weer langzaam op gang.
Om dit veilig te laten verlopen, stelden brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), samen met FNV en CNV, protocollen op. Partijen maakten hierbij gebruik van adviezen van onder andere het RIVM, de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntenorganisaties.  

(Her)start zorgvervoer
Eind april jl. openden scholen voor speciaal basisonderwijs hun deuren weer en startten basisscholen op halve kracht. Daarmee kwam het leerlingenvervoer voor ongeveer 70% weer op gang.

In juni gaan de scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs weer open en breidt het leerlingenvervoer zich dus verder uit. Een veiligheidsprotocol om dat mogelijk te maken verscheen enkele dagen geleden: sectorprotocol leerlingen- en kinderopvangvervoer met RIVM bijlage

Zorginstellingen willen in juni dagopvang voor volwassenen en jongeren weer opstarten. Daarnaast zullen ouderen en mensen met een fysieke beperking die daarvoor zijn geïndiceerd, het WMO-en Regiotaxivervoer in de eigen regio en Valys voor langere afstanden, weer meer gaan gebruiken. Ook het vervoer voor de WSW instellingen (sociale werkvoorzieningen) zal weer op gang komen. Voor al dit zorgvervoer verschijnt vandaag het protocol zorgvervoer.

Kijk voor meer informatie en andere sectorprotocollen op de website van de KNV.

Hier kun je ook terecht met vragen en opmerkingen.