Nieuws Algemeen

Aangepaste versie protocol VSO beschikbaar

bijgewerkt tot en met 17 juni 2020

Nieuw in protocol (moet nog in onderstaand protocol aangepast worden):

 • Kinderen van 4 en 5 jaar => neusverkouden zonder koorts mogen naar school

(dit bericht kwam 3 uur na onze publicatie op 16 juni….)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bijgewerkt tot en met 16 juni 2020

Vandaag zijn de herziene protocollen geplaatst op onze website

De belangrijkste verschillen zitten in:

 • Rivm richtlijn neusverkoudheid bij kinderen opgenomen
 • Rivm richtlijn dat vanaf 1 juni iedereen met klachten zich kan laten testen
 • Hoofdstuk 7 is eruit
 • Regulier onderwijs: oppervlaktesprays gebruiken bij elektronica (stond al bij so/sbo/vso)
 • Broer/zus naar huis als andere broer/zus koorts/benauwdheidsklachten heeft
 • Verduidelijking wanneer je nu 7 dagen en wanneer je nu 14 dagen thuis moet blijven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bijgewerkt tot en met 8 juni 2020

RIVM heeft zaken aangescherpt in relatie tot het protocol dit wordt zo spoedig mogelijk aangepast. We communiceren onderstaande alvast met jullie.

Wegstuurbeleid:

Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.

Thuisblijf regelsklik hier voor richtlijnen RIVM

Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuis blijven:

 • Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
 • Hoesten. 
 • Verhoging of koorts > 38°C.  
 • Moeilijk ademen/benauwdheid. 
 • Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) 

Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die persoon,  thuisblijve---n.

Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen.  Zie de instructies van Rijksoverheid.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en AVS, in samenwerking met LECSO/SBO Werkverband, VO-raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, Vivis en Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Leerling Belangen VSO en VGN.

Wijzigingen ten opzichte van het voorlopig protocol dat eerder op de website stond:

Paragraaf II-4:   Protocol bewegingsonderwijs is toegevoegd;

Paragraaf III-6:  Protocol leerlingenvervoer is toegevoegd;

Hoofdstuk VI:    De tekst over de noodopvang is als volgt aangepast:

De noodopvang blijft in stand tot 8 juni 2020. De noodopvang voor leerlingen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen blijft bestaan. Afstemming met betrokken organisaties is hierbij van belang. Bij noodopvang dient rekening gehouden te worden dat er tussen groepen niet te veel wisselende samenstellingen worden geformeerd.

Bijlegen bij dit bericht:

 • het protocol (3)
 • de toelichting van LECSO erop
 • de suggestie mbt praktische vakken

052020_RCO_POR_Protocol_VSO.pdf

Toelichting op VSO protocol.pdf

Suggestie mb praktische vakken tbv protocol vso.pdf

050620_RCO_POR_Protocol_Speciaal.pdf

052820_RCO_POR_Protocol_Volledig.pdf