Nieuws Algemeen

Online werksessie lerarentekort (v)so

2 juli 2020 Van 13.30 – 16.30 uur

Wachtlijsten; kinderen die echt niet een middag thuis kunnen overbruggen; onderwijsassistenten die door nood structureel voor de groep staan. Het lerarentekort heeft voor leerlingen en leraren in het (v)so ingrijpende consequenties. Op donderdag 2 juli (verplaatst van 19 maart) van 13:30 tot 16:30 organiseert de PO-Raad een online werksessie over de tekorten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het inzichtelijk maken van de gevolgen van het lerarentekort en het concreet werken aan oplossingsrichtingen staat deze middag centraal.

Voor meer informatie en aanmelden: Klik hier