Nieuws Passend Onderwijs

Evaluatie Passend Onderwijs

Passend onderwijs, ingevoerd in 2014, heeft als doel om alle leerlingen en studenten in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Vijf jaar onderzoek naar de impact van passend onderwijs laat zien dat het voor verschillende betrokkenen verschillende effecten heeft gehad.

Onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs

Het evaluatieonderzoek is op verzoek van het ministerie van OCW en onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uitgevoerd door zeven onderzoeksinstituten. Vandaag is het eindrapport gepresenteerd in een online symposium en overhandigd aan Directeur-generaal po en vo, Alida Oppers.

Lees hier het eindrapport