Nieuws Algemeen

CORONA update

Hieronder vindt u alle (ook eerder geplaatste) berichten rond de Coronacrisis

OCW 12e Corona-onderwijsbulletin 25.06.2020

In het 12e Corona-nieuwsbulletin met informatie over de maatregelen die genomen worden in het onderwijs met betrekking tot de coronacrisis. Deze editie aandacht voor:

In het vervolg van dit twaalfde bulletin vindt u informatie over:

 • De maatregelen tot en na de zomer
  • Fysiek onderwijs voor alle leerlingen
  • Leerplicht
  • Bijeenkomsten op scholen
  • Thuiswerken
  • Voor het po en de kinderdagopvang: handreiking neusverkoudheid
 • Een vooruitblik op na de zomer
  • Leerplicht
  • Openbaar vervoer en leerlingenvervoer
  • Monitoring
  • Voor het po en de kinderdagopvang: aansluiting
  • Voor het po: beoordeling leerresultaten

Klik hier om naar het 12e bulletin te gaanWat te doen wij snotneuzen en snottebellen? (17-06-2020)

Snotneuzen en snottebellen, kinderen die naar school en kinderopvang gaan, hebben er regelmatig mee te maken. In de vernieuwde Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM is alle informatie over wat te doen bij verkouden kinderen handig samengevat.

 


Aanpassing inspectietoezicht tot de zomervakantie (08-06-2020)

Wilt u weten hoe het toezicht tot de zomervakanties op hoofdlijnen eruit ziet, klik hier.


Kinderen spelen geen belangrijke rol in de overdracht van het virus (04.06.2020)

De resultaten van het RIVM- onderzoek in Nederlandse gezinnen bevestigen het beeld dat kinderen <12 geen belangrijke rol spelen in de overdracht van het virus. Ze kunnen wel ziek worden, maar vaak zijn hun klachten heel mild. Bij het griepvirus (influenza) zie je dat kinderen het virus vaak aan elkaar of aan volwassenen doorgeven. Dat lijkt bij het nieuwe coronavirus dus veel minder het geval. De bevindingen uit het onderzoek passen bij de resultaten van buitenlandse studies in onder meer China en Zuid Korea.

Lees hier meer over het onderzoek


OCW 11e Corona-onderwijsbulletin 29.05.2020

In het 11e Corona-nieuwsbulletin met informatie over de maatregelen die genomen worden in het onderwijs met betrekking tot de coronacrisis. Deze editie aandacht voor:

 • Het primair onderwijs
 • Het voortgezet onderwijs
 • Vervoersafspraken voor het voortgezet speciaal onderwijs

Klik hier om naar het 11e bulletin te gaan


OCW 10e Corona-onderwijsbulletin 20.05.2020

In dit tiende bulletin informatie over:

 • Informatie m.b.t de besluitvorming omtrent het voortgezet onderwijs;
 • De vervoersafspraken gemaakt voor het voortgezet onderwijs;
 • Informatie over het voortgezet speciaal onderwijs;
 • Het indien mogelijk weer volledig opengaan van het po en kinderopvang per 8/6;
 • Regeling met extra geld om achterstanden weg te werken;
 • Oproep ‘Zorg voor de jeugd’.
Klik hier om naar het 10e bulletin te gaan


OCW 9e Corona-onderwijsbulletin 07.05.2020

In dit negende bulletin informatie over:

 • Informatie over het testbeleid van het RIVM
 • Aangepast protocol po;
 • Weer op school VO;
 • Extra middelen voor devices voor leerlingen;
 • Kamerbrief met reactie MBVOM op twee moties;
 • Herstart van basisscholen en kinderopvang, instroom 4-jarigen.
Klik hier om naar het 9e bulletin te gaan


Verbinding met leerlingen en thuiszitters in tijden van corona

Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk dat het (speciaal) onderwijs z’n leerlingen en thuiszitters vasthoudt. Contact houden, begeleiden waar mogelijk en ondersteuning bieden waar nodig. Hoe lbijf je verbonden met leerlingen en thuiszitters? Lees en bekijk hier de voorbeelden van docenten en begeleiders die daar hun eigen manier voor hebben gevonden. Doe er je voordeel mee. Het biedt houvast en geeft inspiratie, voor iedereen.

Heb je ook een goed idee waarvan je denkt dat meer mensen dat kunnen gebruiken?

Stuur je idee naar  houvast@gedragswerk.nl  

Lees ook: Reik thuiszitters de hand

 


Professionals in het onderwijs

Hoe organiseer je onderwijs op afstand? Hebben alle leerlingen voldoende mogelijkheden om thuis les te volgen? Wat doe je als je het contact verliest met leerlingen en ouders, of als je je zorgen maakt over de thuissituatie? Hoe pakken we stap-voor-stap de draad weer op? Op deze site van het NJI  vind je de belangrijkste informatie en tips.


TIps rond Corona

Hieronder vind je een aantal algemene tips, specifiek gericht op de omgang met cliënten met een (zeer) ernstige verstandelijke- of ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB). Opgesteld door Esdégé-Reigersdaal.

LINKTesten nog niet zo eenvoudig

Even een test afnemen om te zien of je het nieuwe coronavirus hebt, als je je ziek voelt? Zo eenvoudig ligt dat niet. Lees hier meer over wie er in aanmerking komen voor een test, waarom dat zo is.


Veilige werk-, leer- en zorgplek

De grootste vraag van elke professional in zorg en onderwijs: hoe kan ik zelf veilig werken én toch mijn leerlingen of cliënten goed begeleiden? Hoe hou je 1,5 meter afstand op een ZML-school? Wat doet een eng groen mondkapje met verstandelijk gehandicapten? Wat moeten we doen bij heftige incidenten? Hoe stroomlijnen we alle routes in en rond ons gebouw?

RI&E, Arbo en arbeidshygiëne van Adromi en de CKMZ adviseurs zijn een samenwerking aangegaan om je te kunnen helpen bij bovenstaande vraagstukken en je te  voorzien van praktische adviezen. In een 4-stappen traject worden alle processen per locatie doorlopen.

Klik hier


OCW 8e Corona-onderwijsbulletin 23.04.2020

Bijgaand het 8e Corona-nieuwsbulletin met informatie over de maatregelen die genomen worden in het onderwijs met betrekking tot de coronacrisis.

In dit achtste bulletin informatie over:

 • Uitwerking protocollen en het uitvoering besluit door scholen;
 • Personen in medische risicogroep en testbeleid voor leraren en PM’ers;
 • Informatie voor professionals en ouders van het Nederlands Jeugdinstituut;
 • Handreiking stichting School en Veiligheid.

 Klik hier om naar het bulletin te gaan


De Onderwijsraad heeft advies uitgebracht om eventuele leerachterstanden zo effectief mogelijk weg te werken nu de scholen dicht zijn.

In hoofdlijnen komt aan bod:

 • Opvang van kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituatie
 • Voorbereiding op de periode dat leerlingen weer naar school gaan
 • Delen van informatie, ervaringen en goede praktijken

Lees hier de brief

In juni komt de raad met een advies over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs op de wat langere termijn, met name in het nieuwe schooljaar.

 


OCW coronacrisis nr 7 15-04-2020

Hierbij het zevende Corona-nieuwsbulletin met informatie over de maatregelen die genomen worden in het onderwijs, in het kader van de coronacrisis. 

Aan de orde komt:

 • Een update voor het handvattendocument;
 • Noodopvang tijdens de meivakantie;
 • Kamerbrief met maatregelen voor het Caribisch gebied.

 De brieven vindt u hier 


 Les op afstand 07-04-2020

Bijna alle leerlingen van Nederland volgen op dit moment onderwijs vanuit huis. Maar hoe geef je goed onderwijs op afstand aan leerlingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

De website lesopafstand.nl is al een tijdje in de lucht en is de afgelopen dagen verder uitgebreid met nieuwe informatie om u zo goed mogelijk te helpen.

Nieuw in lesopafstand.nl:

•             Videotips van deskundigen bij het geven van les op afstand, bedoeld voor primair onderwijs

•             Informatie voor ouders

•             Alles wat u moet weten over toetsen op afstand


OCW coronacrisis nr 6 06-04-2020

Hierbij het zesde Corona-nieuwsbulletin met informatie over de maatregelen die genomen worden in het onderwijs, in het kader van de coronacrisis.  Aan de orde komt:

 • kwetsbare leerlingen een plek of extra ondersteuning bieden;
 • kwaliteit van het afstandsonderwijs;
 • Inspectie van het onderwijs past haar werkzaamheden aan;
 • het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen.

M.b.t. het laatste punt (TLV) hebben we in onze nieuwsbrief (april 2020)  aangegeven wat het standpunt van Lecso hierin is.

De brieven vindt u hier

Onderwijs op afstand tijdens corona-crisis 04-04-2020

Het besluit is genomen dat de fysieke sluiting van de scholen en de kinderopvang vanwege de coronacrisis ten minste nog tot en met 28 april voortduurt.

 


Devices voor onderwijs op afstand 25.03.2020

De scholen zijn gesloten en leerlingen krijgen onderwijs op afstand. Hiervoor hebben de leerlingen een laptop, computer of tablet nodig. Dat is helaas niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend, waardoor voor hen onderwijs op afstand niet mogelijk is. 

Wanneer er onvoldoende beschikbare devices binnen een schoolbestuur aanwezig zijn en het de gemeente ook niet lukt om extra devices te bekostigen, kunnen schoolbesturen een aanvraag doen bij SIVON. SIVON is de inkoopcoörperatie van schoolbesturen en aan hen is door het ministerie van OCW gevraagd om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen om aan de grote vraag vanuit de schoolbesturen te voorzien. De verwachting is dat de vraag veel groter zal zijn dan het beschikbare aanbod. Daarom roepen zowel LECSO als de PO-Raad de schoolbesturen op om een goede inschatting te maken van de gezinnen die zelf niet over de middelen beschikken om een device aan te schaffen.

Via de webite van SIVON kan een offerteaanvraag gedaan worden, let op, dit kan tot en met donderdag 26 maart!

Voor meer informatie, de voorwaarden en de vervolgstappen klik hier 

In de praktijk betekent dit dat de scholen zeker tot en met de meivakanties gesloten blijven. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat nodig is voor de periode daarna. De sluiting is buitengewoon ingrijpend, voor kinderen en voor hun ouders, voor leerlingen en studenten, voor alle onderwijsprofessionals en pedagogisch medewerkers.

In deze brief vanuit OCW wordt u geïnformeerd over:

 1. Opvang voor kinderen van een ouder met een cruciaal beroep
 2. Kwaliteit van onderwijs op afstand
 3. Ieder kind in beeld: onderwijs aan kinderen in kwetsbare posities
 4. Voorbereiding situatie na de meivakantie

Er wordt toegelicht welke afspraken gelden en welke aanvullende afspraken er met betrokken partijen zijn gemaakt in een poging om ervoor te zorgen dat in deze bijzondere tijden ieder kind zo goed als mogelijk in beeld blijft.

Digitale bereikbaarheid leerlingen en leraren 02-02-2020

In deze tijd dat leerlingen thuis onderwijs krijgen en leraren thuis lesgeven, is het belangrijk dat er, naast een laptop, internet thuis aanwezig is. Weet jouw schoolbestuur van leerlingen of leraren die thuis geen internet hebben?

SIVON is gevraagd een onderzoek te starten naar de hoeveelheid leerlingen en leraren die geen internet hebben.

Telecomproviders zijn bezig met verschillende initiatieven zoals het aanbieden van 4G, het bieden van een toegangsmogelijkheid via publieke wifi-netwerk het uitgeven van hotspots en internet simkaarten. Samen willen ze ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen en leraren een internetverbinding krijgen.

SIVON wil weten hoeveel leerlingen en leraren thuis geen internetverbinding hebben, zodat er tot goede oplossingen gekomen kan worden. (Zonder hierbij garanties te geven.)

Zijn binnen jouw bestuur leerlingen en leraren die thuis geen internet hebben? Meld je dan aan via het Aanmeldformulier

Aanmelden kan tot 10 april 2020.

 


Update OCW aanpak coronacrisis 01-04-2020

Bijgaand het vijfde Corona-nieuwsbulletin met informatie over de maatregelen die genomen worden in het onderwijs, in het kader van de coronacrisis

 • Maatregelen voor het onderwijs verlengd; het kabinet heeft vandaag besloten dat alle corona-maatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.
 • Het verlengen van de maatregelen vraagt veel van scholen en onderwijspersoneel, maar ook van ouders die het eigen thuiswerken vaak combineren met hulp bij het afstandsonderwijs van hun kinderen.
 • Gevolgen van het verlengen van de maatregelen op de meivakantie en de noodopvang; ondanks de uitzonderlijke situatie waar we momenteel in verkeren gaan de door de school aangehouden meivakantie door
 • Afstandsonderwijs en kwetsbare leerlingen; nu de maatregelen van het onderwijs worden verlengd is het nog belangrijker dat we voldoende aandacht geven aan de leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben en de leerlingen voor wie thuis geen veilige basis biedt.

Brief VWS

 


Omgaan met de gevolgen van het coronavirus (COVID-19)-NJI 31.03.2020

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Ook het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders en professionals graag zo goed mogelijk in deze situatie. Via deze pagina houdt ook het NJI je op de hoogte: LINK

 

Informatie vanuit het Ministerie OC&W over aanpak coronacrisis in het onderwijs 30-03-2020

Vierde bulletin met informatie over de maatregelen die genomen worden in het onderwijs, in het kader van de coronacrisis.

De documenten vindt u hier

 


Corona update OCW 26.03.2020

Het onderwijs staat op z\'n kop; teams werken met man en macht om kinderen thuis onderwijs te geven. In een speciale editie van de Denk Mee Met OCW nieuwsbrief deelt men informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs op afstand. Ze hopen jullie te kunnen inspireren en willen jullie een hart onder de riem steken. 

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Geen eindtoets in groep 8 dit jaar
 • Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen.
 • Passend onderwijs en gelijke kansen bij onderwijs op afstand
 • Online platform lesopafstand.nl
 • Lerarencollectief in gesprek met minister Slob.
 • Waar vind ik antwoord op mijn coronavraag?
 • Nieuwe inspiratie voor les op afstand.
 • Leraar-ambtenaren in tijden van corona.
 • Vier pro-tips voor online lesgeven.
 • Video\'s onderwijsvernieuwing met ICT.

Lees het hier in de:  Nieuwsbrief Denk mee met OCW

Veelgestelde vragen over het coronavirus en basis- en speciaal onderwijs 26.03.2020

Via deze link leest u meer informatie vanuit OCW over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor het  gespecialiseerd  onderwijs

 


Devices voor onderwijs op afstand 25-03-2020

De scholen zijn gesloten en leerlingen krijgen onderwijs op afstand. Hiervoor hebben de leerlingen een laptop, computer of tablet nodig. Dat is helaas niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend, waardoor voor hen onderwijs op afstand niet mogelijk is. 

Wanneer er onvoldoende beschikbare devices binnen een schoolbestuur aanwezig zijn en het de gemeente ook niet lukt om extra devices te bekostigen, kunnen schoolbesturen een aanvraag doen bij SIVON. SIVON is de inkoopcoörperatie van schoolbesturen en aan hen is door het ministerie van OCW gevraagd om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen om aan de grote vraag vanuit de schoolbesturen te voorzien. De verwachting is dat de vraag veel groter zal zijn dan het beschikbare aanbod. Daarom roepen zowel LECSO als de PO-Raad de schoolbesturen op om een goede inschatting te maken van de gezinnen die zelf niet over de middelen beschikken om een device aan te schaffen.

Via de webite van SIVON kan een offerteaanvraag gedaan worden, let op, dit kan tot en met donderdag 26 maart!

Voor meer informatie, de voorwaarden en de vervolgstappen klik hier 

 


Update Corona: reacties uit het land 24.03.2020

Direct na de beslissing om tot 6 april a.s. de scholen te sluiten, hebben we onze leden vijf korte vragen gesteld hoe zij met deze uitdaging omgaan. Ons goed realiserend dat het hoofd van ieder bestuur en iedere directeur nu niet direct staat bij het invullen van vragenlijstjes, zijn we erg blij dat in de eerste week ruim 60 besturen/scholen op ons verzoek gereageerd hebben. Zeer grote dank daarvoor!

We zijn ons ervan bewust dat met de snelheid waarop zaken nu op ons afkomen sommige reacties wellicht nu al weer wat gedateerd kunnen zijn.  

Twee collega’s hebben in het kader van ‘delen met elkaar’ een documentje toegevoegd met tips en tricks, ook deze hebben we op onze website geplaatst. Nogmaals dank voor ieders reactie en heel veel succes in alles wat nog op ons afkomen gaat!

Inventarisatie behoefte en beschikbaarheid devices 20.03.2020

Om goed afstandsonderwijs te realiseren hebben leerlingen een device (laptop, tablet of chromebook) nodig. De afgelopen dagen zijn er prachtige initiatieven in de sector gezien van scholen die devices ter beschikking stellen. Ook is er met verschillende besturen gesproken over de beschikbaarheid van devices. Wij zien een enorme daadkracht en energie om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te organiseren. Men wil graag, onderbouwd door een landelijk beeld, het gesprek voeren met partners, leveranciers, de gemeenten en het ministerie. Daarom is het belangrijk om de problemen, behoefte, bekostiging en beschikbaarheid van devices op landelijk niveau in kaart te brengen. Hierbij het verzoekt voor alle schoolbesturen om deze vragenlijst LINK in te vullen. Dank je wel!

Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar 19.03.2020

Nog deze week kunnen nagenoeg alle scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gratis gebruik maken van digitaal lesmateriaal. Educatieve uitgeverijen besloten dinsdagavond om licenties – als aanvulling op de gebruikte lesmethode – kosteloos beschikbaar te stellen om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand. Scholieren en studenten die nog uit papieren lesboeken werken, kunnen nu dus makkelijker thuis onderwijs volgen. Voor meer informatie LINK

 


Minister SLob: residentiële instellingen blijven in principe open 16.03.2020

Vandaag hebben schoolbestuurders van gesloten residentiële instellingen te horen gekregen dat minister Arie Slob ( Onderwijs ) heeft besloten dat zij in principe open blijven. Het gaat hierbij om scholen bij gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te houden.  Het is aan de scholen zelf om af te stemmen met leraren en ander onderwijspersoneel of zij open kunnen blijven of niet. Wel is het belangrijk dat gesloten residentiële instellingen de maatregelen van het RIVM moeten volgen: als onderwijspersoneel of leerlingen griepklachten krijgen, blijven zij thuis.

 


Scholen in Nederland gaan dicht tot 6 april! 15.03.2020

Het besluit van de regering om tot 6 april alle scholen te sluiten, heeft voor iedereen grote consequenties. Wij weten dat veel van onze leden, directies en besturen, de laatste dagen al intensief overleg met elkaar voeren over de wijze waarop hier invulling aan moet worden gegeven. Temeer daar een deel van de doelgroep van het gespecialiseerd onderwijs niet zomaar drie weken thuis kan komen te zitten, zoals leerlingen met een grote structuurbehoefte, leerlingen die in een internaat van de jeugdzorg of zorginstelling zijn opgenomen, leerlingen met autisme of leerlingen met een intensieve zorgvraag.

Wij vertrouwen erop dat iedere school met de ouders van hun leerlingen in nauw overleg is over deze ingrijpende maatregel. Uit de gesprekken die wij daarover o.a. voeren met de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte Ieder(in), hebben wij begrepen dat veel ouders zich ongerust maken over het feit dat hun kind minstens drie weken verstoken blijft van een herkenbare dag- of zorgstructuur.

Het bieden van oplossingen hiervoor van de zijde van de school, het liefst in nauwe samenspraak met collega scholen, de gemeente, de lokale zorginstellingen en de ouders en/of verzorgenden, zou wellicht een deel van deze ongerustheid weg kunnen nemen.

Heeft u daarbij advies of ondersteuning nodig van LECSO, neem dan contact op met ons.

 


Vragen en maatregelen omtrent het coronavirus 13.03.2020

Het coronavirus raakt ook het gespecialiseerd onderwijs. De PO-Raad en LECSO-SBOWerkverband adviseren schoolbestuurders en scholen om de informatie en richtlijnen van het RIVM en de lokale GGD te volgen. Maar waar lopen scholen tegen aan? Welke vragen leven er waar nog geen antwoord op is? En welke maatregelen en interventies treffen scholen? Om onze sector te ondersteunen en te bepalen hoe de PO-Raad hierop kan acteren, willen zij hier graag zicht op krijgen.

Hierdoor kan de PO-Raad knelpunten en vragen van bestuurders of scholen delen met relevante partijen zoals het RIVM en het ministerie van OCW. Interventies waar ook andere scholen hun voordeel mee kunnen doen, wordt gedeeld op de website van de PO-Raad. LINK

Het kabinet heeft besloten op dit moment scholen open te houden. De gedachte hierbij is dat kinderen en jongeren onder de twintig jaar normaliter aanmerkelijk minder risico lopen om besmet te worden met het virus. Daarnaast is het idee dat de maatschappelijke ontwrichting te groot is op het moment dat scholen sluiten, onder andere vanwege het effect op de gezondheidszorg en andere cruciale diensten en voorzieningen. 

De ministers gaven echter ook aan dat zij niet het onmogelijke van scholen verwachten. Medewerkers in het onderwijs met griepklachten of koorts dienen volgens het advies van de RIVM thuis te blijven. Op het moment dat er teveel leraren en/of onderwijsondersteunend personeel uitvallen en er geen vervanging beschikbaar is, moeten scholen soms klassen naar huis sturen of kunnen ze genoodzaakt zijn de deuren te sluiten.  Als de (medische) veiligheid van leerlingen  of medewerkers in het geding is hebben schoolbesturen uiteraard de ruimte om te handelen.

We weten nu dat meerdere besturen hebben besloten om hun speciaal onderwijsscholen te sluiten tot 31 maart (of langer). Fijn als dit het geval is dat dit ook bij LECSO bekend is. U kunt dit melden bij info@lecso.nl

Vragen over het coronavirus?

De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer: 0800 - 1351, bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Voor vragen over het coronavirus in relatie tot de cao primair onderwijs kun je terecht bij een Helpdesk.

 


Coronavirus (COVID-19) 11.03.2020

Momenteel is er sprake van een wereldwijde epidemie van een nieuw type Coronavirus (COVID-19). Het aantal besmettingen met het nieuwe Coronavirus in ons land neemt toe. Natuurlijk heeft ook het onderwijs te maken met de gevolgen van de verspreiding van het virus.

Dit roept vragen en zorgen op. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uit naam van minister Van Engelshoven wat vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Deze vind je in de bijlagen.

Actuele informatie is verder te vinden op:

De situatie verandert dagelijks. Deze wijzigingen worden doorgevoerd op de websites. Houdt deze daarom in de gaten.