Nieuws Onderwijskwaliteit

Aanpak lerarentekort: noodplannen

Het lerarentekort is de uitdaging voor het onderwijs. Dit complexe probleem heeft geen pasklare oplossing en vraagt om een mix aan maatregelen en nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen.

Op 28 mei jl. hebben de schoolbesturen uit Almere en Utrecht hun noodplannen voor de aanpak van het lerarentekort aan minister Slob gepresenteerd. Naast deze noodplannen is ook het plan voor de middellange en lange termijn aanpak van het lerarentekort digitaal aangeboden. Uit de plannen blijkt dat het lerarentekort in de grote steden groter is dan verwacht. Een recente inventarisatie toont aan dat de tekorten zijn opgelopen tot meer dan 1475 fte.

Alles over de noodplannen en het middellange termijn plan lees je hier