Nieuws Passend Onderwijs

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Aanvragen mogelijk

Met de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 kunnen scholen hun leerlingen extra aandacht schenken zodat ze geen nadelige effecten ondervinden van deze Corona-periode.  De subsidie kan tot 21 juni a.s. aangevraagd worden. Om zoveel mogelijk scholen de kans te geven gebruik te maken van deze subsidie, wordt je gevraagd een realistische schatting van het aantal deelnemende leerlingen te maken.

De subsidie wordt in drie tijdvakken uitgekeerd. Voor het eerste tijdvak start de inschrijving vandaag. Aanvragen kunnen tot en met 21 juni 2020 worden ingediend.

Veelgestelde vragen vragen over deze subsidieregeling en de voorwaarden vindt u hier

Het aanvraagformulier voor de subsidie is te vinden op deze website.