Nieuws Onderwijs en Zorg

Toezicht op monitoring van sociale veiligheid: inspectie toont begrip

Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school. De inspectie van het onderwijs let in haar toezicht ook op deze monitoring. Dit gebeurt aan de hand van de door de school aangeleverde monitoringsgegevens. Scholen kiezen zelf met welke instrumenten zij monitoren, mits deze aan de wettelijke eisen voldoen.
Door de huidige omstandigheden is het moeilijk voor scholen om de socilae veiligheid te monitoren. De inspectie houdt daar in het toezicht rekening mee. De periode van monitoring is nu gesteld van november tot april, inspectie roept wel op om tijdig te starten ( dus niet pas in maart). Tevens is het van belang dat scholen actief invulling blijven geven aan hun zorgplicht, zodat leerlingen (ook bij online lessen, en op school) zich veilig voelen.

Lees meer op de site van de inspectie van het onderwijs