Nieuws Arbeidstoeleiding

Subsidieregeling pilot praktijkgerichte programma’s nieuwe leerweg bekend

De gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo worden samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht examenprogramma en sluiten dat af. De komende jaren wordt er met de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s daarin, ervaring opgedaan in een pilot. Deze pilot start in december 2020, eerst nog zonder leerlingen, maar vanaf augustus 2021 mét leerlingen in de derde klas. De pilot loopt tot het eind van het schooljaar 2023-2024.

Klik hier voor meer infromatie over deze pilot.