Nieuws Passend Onderwijs

Inspectie akkoord met het opnemen van een symbiose-overeenkomst in het OPP

Als een leerling van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs een deel van het onderwijs gaat volgen in het regulier onderwijs of op een andere school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs dan moet er een symbiose-overeenkomst worden opgesteld. Dat geldt ook als sprake is van het omgekeerde, dus van regulier naar speciaal. Het opstellen van zo’n overeenkomst brengt bureaucratische handelingen met zich mee. Zeker wanneer het gaat om grote aantallen leerlingen kan deze bureaucratische last onevenredig zwaar zijn. Om de samenwerking door middel van symbiose efficiënter te laten verlopen is de Inspectie van het Onderwijs ermee akkoord dat scholen de schriftelijke overeenkomst ‘inbedden’ in het ontwikkelingsperspectief. Naar aanleiding hiervan is de richtlijn symbiose aangepast. Op de website van de Inpsectie van het Onderwijs vindt u het aangepaste document Symbiose: Richtlijn en checklist.