Nieuws Passend Onderwijs

Opting out lwoo tot nieuwe wetswijziging mogelijk

Tot de nieuwe wet ingaat, blijft de mogelijkheid tot opting out leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) bestaan. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor de vaste indicatiecriteria voor lwoo en de lwoo-licenties.
Op dit moment hebben 54 samenwerkingsverbanden gekozen voor de mogelijkheid tot opting out lwoo, waarvan 3 samenwerkingsverbanden alleen voor de lwoo-licenties.
Wilt u in 2021 ook voor opting out lwoo kiezen? Raadpleeg dan  link voor informatie over de aanmeldingsprocedure voor opting out lwoo.