Nieuws Algemeen

Informatie over het onderzoekskader

Per 1 augustus 2020 bijgestelde onderzoekskaders van kracht

Ieder jaar worden de onderzoekskaders geactualiseerd om ze te laten aansluiten bij gewijzigde wet- en regelgeving. Zo ook dit jaar. Het is de bedoeling dat de bijgestelde onderzoekskaders voor 1 juli 2020 door de ministers worden vastgesteld, zodat besturen en scholen nog vóór de zomervakantie op de hoogte zijn van de veranderingen.
De bijgestelde onderzoekskaders zijn per 1 augustus 2020 van toepassing en worden na vaststelling gepubliceerd. 
Hier vindt u de publicatie en ook een overzicht van de wijzigingen. 

Evaluatie onderzoekskader geeft input voor bijstelling 2021

Naast de jaarlijkse bijstelling om aan te sluiten bij gewijzigde wet- en regelgeving, werkt de inspectie aan een inhoudelijke evaluatie en bijstelling van het kader. Deze bijstelling treedt in augustus 2021 in werking.


Uit de evaluatie blijkt dat het onderzoekskader dat de inspectie gebruikt in het toezicht de bestuurders helpt bij het sturen op de kwaliteit van het onderwijs. Bestuurders ervaren gesprekken over de kwaliteit als stimulerend. Wel kan de inspectie het toezicht nog beter uitvoeren. Dit blijkt uit gesprekken die zij hebben gevoerd met bestuurders en schoolleiders voor de evaluatie van het onderzoekskader. Rapportage aan de Tweede Kamer over het evaluatietraject volgt in juni.

Raadpleeg voor meer informatie de webpagina Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders.