Nieuws Algemeen

SIVON in gesprek met Magister over prijsverhoging

SIVON is in gesprek met Magister over de aangekondigde prijsverhoging van ongeveer 30 procent vanaf het schooljaar 2020/2021. De prijsverhoging trekt ook de aandacht van de Tweede Kamer. In het onderwijs en coronadebat van 17 juni 2020 sprak Kamerlid Van Meenen (D66) zijn verbazing uit over de prijsverhoging. In antwoord daarop riep minister Slob schoolbesturen op zich aan te sluiten bij de actie van SIVON.

Eind april hebben schoolbesturen in het voortgezet onderwijs een brief ontvangen van Iddink Group over de prijsstelling van Magister. Iddink Group maakte bekend dat de prijzen voor Magister per schooljaar 2020/2021 flink worden verhoogd. De prijs voor het administratiesysteem met roosters, cijfers, opdrachten en digitale leermiddelen stijgt met ongeveer dertig procent naar € 22,49 per leerling per jaar. Gezien het marktaandeel van Magister (70 -80%) betreft deze prijsverhoging op sectorniveau enkele miljoenen euro’s per jaar.

Nadat verschillende schoolbesturen hierover aan de bel trokken bij o.a. inkoopcoöperatie SIVON, is SIVON het gesprek aangegaan met Magister over de prijsverhoging. Inmiddels hebben meer dan 125 schoolbesturen zich bij de actie van SIVON aangesloten.

Omdat het gesprek tussen SIVON en Magister over de prijsverhoging nog loopt, kunnen besturen zich daar nog steeds bij aansluiten.

Mochten de LECSO leden hier vragen over hebben en/of iets mee willen geven laat ons dat dan weten via info@lecso.nl dan bundelen we dit en zullen het op de juiste plek neerleggen.