Nieuws Algemeen

NICE TO KNOW OVERZICHT WEEK 26

Slimmer leren met ICT. Doe mee met de monitor Hybride onderwijs en breng het in kaart.

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen de afgelopen maanden invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat willen ze graag in de toekomst behouden? Doe mee met de monitor Hybride onderwijs en ontvang een rapportage van je eigen school of bestuur.   

De monitor bestaat uit een basismodule voor leraren en schoolleiders of ICT-coördinatoren en aanvullende modules voor ouders en leerlingen. Als bestuur of school  kies je zelf welke groepen je wil bevragen omdat je zelf het beste in kan schatten wat er in deze tijd nodig én mogelijk is.

Klik hier voor meer informatie over "samen slimmer leren"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unyk: Onderwijs zorg op maat in Drachten

Een school waar de leerling eigenaar is van zijn eigen traject. Een schoolgebouw waarin geen normale klaslokalen te vinden zijn. Vier dagen per week elke dag opnieuw kans op een succeservaring. Het klinkt voor velen te mooi om waar te zijn. Maar dit jaar gaat in De Tike zo'n school van start. Een uniek project voor leerlingen die binnen het VSO niet mee kunnen draaien en daardoor veelal thuiszitten. Onder de naam 'Unyk' opent de school vanaf september haar deuren.

Unyk is een vorm van onderwijs en zorg voor zeer moeilijk lerende jongeren (ZML) die intensieve begeleiding nodig hebben. Een groep die nu vrijwel nergens terecht kan en daardoor vaak al langere tijd thuis zit. Eindelijk kunnen we nu ook hen een plek bieden.

Unyk is een initiatief voor ZML-jongeren van 11 t/m 16 jaar. Het is bedoeld voor het onderwijzen aan en begeleiden van gedragsmoeilijke ZML-jongeren vanuit het speciaal onderwijs. Deze jongeren zijn niet of nauwelijks (voor korte of langere termijn) in staat om zich te kunnen voegen in een reguliere schoolse setting (speciaal onderwijs) en zullen anders niet naar school kunnen gaan. Meer informatie leest u op de website

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1,5 meter-samenleving heeft ingrijpende gevolgen voor kwetsbare jongeren

MEE signaleert grote zorgen bij professionals

Voor kwetsbare jongeren kunnen de coronamaatregelen ernstige negatieve gevolgen hebben. Door het ontbreken van begeleiding kunnen problemen ontstaan die hen nog jarenlang blijven achtervolgen. MEE NL maakt zich hierover zorgen en heeft daarom op 21 april 2020 een online symposium georganiseerd over kwetsbare jongeren in coronatijd. Ruim 1700 professionals hebben zich aangemeld en hebben vooraf en gedurende het symposium hun grote zorgen geuit.

door hier te klikken leest u meer informatie via de website van Mee.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------