Nieuws Algemeen

Onderwijsraad adviseert over inclusiever onderwijs

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode Passend onderwijs. In dit advies geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking. Zodat op termijn steeds meer scholen en mbo-instellingen voor steeds meer leerlingen en studenten met een beperking klaarstaan. De Onderwijsraad beveelt aan om inclusiever onderwijs te waarborgen, onderwijssoorten dichter bij elkaar te brengen en de bekostiging aan te passen.

Bij inclusiever onderwijs gaat het om een combinatie van drie elementen: leerlingen met een beperking krijgen de benodigde ondersteuning en toerusting om naar school te kunnen, hun school is dichtbij huis en leerlingen volgen onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking. Doordat velen in het onderwijsveld op dit moment in beslag genomen worden door de coronacrisis en de gevolgen ervan, maakt nu niet het ideale moment om na te denken en te spreken over de inhoud van dit advies. Gelet op de planning van de voorbereiding van de toekomstagenda van Passend onderwijs en de parlementaire behandeling daarvan brengt de raad zijn advies vandaag toch uit.

Het is een lijvig document ondanks dat hoopt de Onderwijsraad dat het advies (later) toch gelezen wordt. De verkorte versie is ook in de bijlage toegevoegd.

Voor meer informatie en het hele persbericht zie de site van de Onderwijsraad

OWR_Adviesrapport-inclusieveronderwijs-DEF-LR-EMBARGO.pdf

Steeds inclusiever in het kort.pdf