Nieuws Algemeen

Voor VSO vervalt de 1,5 meter afstand voor leerlingen

In de persconferentie van het kabinet van woensdag 24 juni is aangegeven dat voor leerlingen voor het voortgezet onderwijs de 1,5 meter per 1 juli niet meer geldt. Het schrappen van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen is verantwoord volgens de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT). Wat wij hebben begrepen is dat dit ook zal gelden voor leerlingen die onderwijs volgen op het VSO en ouder zijn dan 18. Zij kunnen dus zoals we nu begrepen hebben straks naar school. Duidelijkheid zal hierover gegeven worden in het VSO protocol wat nu wordt aangepast aan deze nieuwe werkelijkheid. Deze komt spoedig 25 of 26 juni uit. Voor de leerling en medewerker blijft de 1,5 meter wel gelden.

Zoals ook aangegeven is de verwachting dat de VSO scholen na de zomervakantie volledig open zullen zijn. Tot aan de zomervakantie zo veel als mogelijk. 


Aangepaste manier

De volledige heropening van het voortgezet (speciaal) onderwijs zal na de zomervakantie wel op een aangepaste manier gebeuren. Leerlingen en onderwijspersoneel moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Leerlingen onderling hoeven dat niet. Dit geldt binnen de school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Scholieren gaan zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de school. De protocollen voor scholen worden aangepast aan de nieuwe situatie.


Met klachten niet naar school

Onderwijspersoneel en jongeren die zelf corona-gerelateerde klachten hebben óf gezinsleden met deze klachten, komen niet naar school. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel en jongeren die in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met de school en eventueel een arts. Leerlingen krijgen dan onderwijs op een andere wijze aangeboden. Onderwijspersoneel en jongeren met klachten kunnen worden getest of ze het virus hebben.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Klik hier! Voor vragen & antwoorden heropening scholen      

We beantwoorden ze graag. 

covid-19-update-stand-van-zaken 24 juni 2020.pdf