Nieuws Algemeen

Onderzoek "mogelijkheden afstandsonderwijs voor thuiszitters"

Kerngroep onderzoekt mogelijkheden afstandsonderwijs voor thuiszitters

Minister Slob van OCW wil nader verkennen hoe afstandsonderwijs kan worden ingezet voor leerlingen die gedurende een langere periode thuiszitten, en hoe de recente ervaringen met deze vorm van onderwijs hierbij kunnen worden benut. Dit kondigde hij op 16 juni jl. aan in een brief aan de Tweede Kamer.  Lees meer hier.