Nieuws Passend Onderwijs

Evaluatie Passend Onderwijs

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs.

Het evaluatieonderzoek is op verzoek van het ministerie van OCW en onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uitgevoerd door een breed consortium van zeven onderzoeksinstituten.

In het sectorrapport is aan de hand van een aantal thema’s gekeken welke impact passend onderwijs heeft op de sector speciaal onderwijs.

Na het verschijnen van het evaluatieonderzoek komt de Onderwijsraad met een advies aan de aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media: het onderwijs kan moet inclusiever. In dit advies geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking. Zodat op termijn steeds meer scholen en mbo-instellingen voor steeds meer leerlingen en studenten met een beperking klaarstaan. De Onderwijsraad beveelt aan om inclusiever onderwijs te waarborgen, onderwijssoorten dichter bij elkaar te brengen en de bekostiging aan te passen.

Het is een lijvig document. Ondanks dat hoopt de Onderwijsraad dat het advies (later) toch gelezen wordt. De verkorte versie is ook beschikbaar.

Het wachten is nu op de contourennota van OCW.

Veldtraject Passend Onderwijs

Ook heeft het ministerie van OCW het "Veldtraject passend onderwijs" georganiseerd om de wet passend onderwijs “visueel te evalueren”. 

In het veldtraject zijn mensen betrokken die dagelijks met passend onderwijs te maken hebben. Zij gaven antwoord op: waar staan we nu met passend onderwijs? En wat zijn de ideeën en wensen voor waar het in de toekomst naartoe moet? Dit gaf veel waardevolle inzichten, die we telkens visueel verwerkt hebben. Bekijk hier de animatie voor een samenvatting van de opbrengsten uit de gesprekken:

https://www.youtube.com/watch?v=%5Fp2bq6lxJko&feature=youtu%2Ebe