Nieuws Algemeen

Protocollen volledige opening SBO, SO en VSO

De protocollen zijn een volgende versie van het protocol voor de volledige opening SBO, SO en VSO. Deze nieuwe versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 24 juni 2020. Uit dat besluit volgen ook enkele verruimingen voor het SBO, SO en VSO die gelden vanaf 1 juli 2020.

We willen hier specifiek benoemen dat scholen om praktische redenen ervoor kunnen kiezen om de eventuele verruimingen bij de start van het schooljaar 2020-2021 in te laten gaan.

Onderstaande protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met LECSO, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW en is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.

Het protocol dient nadrukkelijk als handreiking voor de sector bij het volledig openen van de scholen. Het kabinetsbesluit tot de volledige opening van SBO, SO en VSO is leidend:
vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.

Voor vragen en antwoorden m.b.t. protocollen volledig openen onderwijs: klik hier

Op verzoek van de scholen heeft de sectorraad Praktijkonderwijs voor de sectoren beroepsgericht onderwijs en praktijkonderwijs een servicedocument gemaakt  dat te gebruiken is voor de scholen om het onderwijs naar de nieuwe richtlijnen in te richten. Dit servicedocument is als bijlage bij dit bericht gevoegd. 

Protocol-volledig-openen-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf

Protocol-volledig-openen-speciaal-onderwijs.pdf

Servicedocument volledige opening beroepsgericht- en praktijkonderwijs per 1 juli.pdf