Nieuws Onderwijs en Zorg

Werksessie vernieuwing BRON - RIO van 8 juni jl.

Op 8 juni jongstleden heeft een werksessie plaatsgevonden met leden van LECSO over het programma Doorontwikkelen BRON. Een van de onderdelen daarbinnen was de introductie van de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) voor het primair onderwijs.

In de werksessie kwamen een aantal vragen aan de orde m.b.t. de manier waarop RIO specifiek ingericht moet gaan worden voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Voor een overzicht van de vragen kun je verder lezen in bijgaand verslag.

Verslag Werksessie RIO - LECSO 8-6-2020.pdf