Nieuws Algemeen

Aanvraag Experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs kan tot 1 augustus 2020

De beleidsregel Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs maakt het mogelijk om intensieve samenwerking tussen reguliere en speciale scholen aan te gaan. 

Met dit experiment is het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden tijdens het experiment hun BRIN-nummers. Gedurende het experiment zal op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen worden gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving  om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Meer info? Klik hier

De aanvraag wordt ingediend bij het ministerie van OCW, onder vermelding van ‘Experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs’, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag. In 2020 kan de aanvraag ook worden gestuurd naar dienstpostbus.secretariaat.ko@minocw.nl. 

Het indienen van een aanvraag voor het experiment kan dit jaar tot 1 augustus 2020.