Nieuws Passend Onderwijs

Uitkomsten Veldtraject passend onderwijs

Dit jaar vindt de evaluatie van het passend onderwijsbeleid plaats. Onderdeel daarvan is het Veldtraject passend onderwijs.  Alle resultaten hiervan staan nu online.

In het veldtraject zijn mensen betrokken die dagelijks met passend onderwijs te maken hebben. Zij gaven antwoord op: waar staan we nu met passend onderwijs? En wat zijn de ideeën en wensen voor waar het in de toekomst naartoe moet? Dit gaf veel waardevolle inzichten, die telkens visueel verwerkt zijn. 

De opbrengsten van het veldtraject zijn een aanvulling op de beleidsevaluatie die door het NRO is uitgevoerd en het onlangs gepubliceerde advies 'Steeds Inclusiever' van de Onderwijsraad. De opbrengsten van het veldtraject dragen bij aan een gezamenlijk beeld van waar we nu staan en waar we naartoe willen met het passend onderwijs. De beleidsreactie op de evaluatie passend onderwijs wordt kort na de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.