Nieuws Algemeen

Coulance herindicaties TLV 2020-2021

Het spijt ons wanneer dit berichtje voor veel scholen als mosterd na de maaltijd komt, maar zeer recent is een motie van Paul van Meenen (D’66) aangenomen (zie bijlage) met de volgende strekking: ‘’verzoekt de regering samenwerkingsverbanden maximale coulance toe te staan bij de herindicatie van toelaatbaarheidsverklaringen voor komend schooljaar waardoor scholen niet verplicht zijn de aanvraagprocedure te doorlopen en zelf een inschatting kunnen maken over de toelatingsprocedures voor het schooljaar 2020-2021”.

M.a.w., het verzoek dat LECSO al begin maart bij OCW ingediend had om in dit vreemde Coronajaar de scholen voor het aankomende schooljaar te vrijwaren van de herindicatie-toestanden, zodat zij zich volledig zouden kunnen richten op de ondersteuning van hun leerlingen, is op de valreep gehonoreerd. Daar was dan wel een motie voor nodig, aangezien OCW in eerste instantie niet ontvankelijk was voor ons verzoek. Jammer qua tijd, want veel scholen zullen inmiddels kostbare energie besteed hebben aan deze weinig zinvolle activiteit.

an_Meenen_en_Westerveld_over_maximale_coulance_bij_herindicatie_van_toelaatbaarheidsverklaringen (1).pdf