Nieuws Expertise

Servicedocument 1.0.: hulp bij opstarten onderwijs na de zomer

Vanuit OCW wordt aangegeven  dat dit servicedocument los staat van-  en naast de protocollen staat die door de sector zelf zijn gemaakt. Een uitdaging wellicht op sommige aspecten hoe e.a. te interpreteren en vorm te geven in relatie tot de protocollen.

Ook aan ons is gevraagd deze informatie te delen. Wat we hierbij doen. Het geeft richting en invulling aan vragen die het veld aan ons heeft gesteld, dus dat is goed!

In dit document vind je, naast een aantal algemene aandachtspunten, meer informatie over:

  • Verzuim en leerplicht
  • Onderwijstijd en afstandsonderwijs
  • Examens voortgezet (speciaal) onderwijs
  • Beroepsgericht onderwijs

Dit servicedocument van OCW biedt handvatten voor schoolbesturen om uitvoering te geven aan de landelijke maatregelen die op 1 juli 2020 van kracht zijn geworden, specifiek ter voorbereiding op het opstarten van het onderwijs na de zomervakantie.

Tijdens de zomer werkt OCW verder aan een volgende, meer uitgebreide versie van het servicedocument om verdere duidelijkheid te bieden bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Heb je vragen hierover? We staan je graag te woord!

Servicedocument 1.0 voor schoolbesturen funderend onderwijs.pdf