Nieuws Algemeen

Internetconsultatie Wetswijzigingen Medezeggenschap Scholen

De internetconsultatie van het concept-wetsvoorstel, met verschillende wijzigingen van de WMS ter versterking van de medezeggenschap, is opengesteld. Reacties op de onderdelen die betrekking hebben op passend onderwijs kunnen aangeleverd worden tot 11 september. De inbreng wordt gebruikt om het wetsvoorstel te verscherpen, bij te stellen of waar nodig te nuanceren.

Het wetsvoorstel kent 4 onderdelen:

1. MR funderend onderwijs krijgt instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting;

2 OPR krijgt instemmingsrecht op de meerjarenbegroting van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs;

3 Het schoolondersteuningsprofiel van de school in het funderend onderwijs wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids;

4 De MR in het po krijgt een adviesrecht bij vaststelling groepsgrootte.

De internetconsultatie is te vinden via https://www.internetconsultatie.nl/medezeggenschap.