Nieuws Algemeen

NICE TO KNOW OVERZICHT WEEK 30

Met Andere Ogen

Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen om door een betere samenwerking bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind.

De kern van de adviezen is dat er eerder (preventiever) en beter samengewerkt moet worden om alle kinderen de kans te bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat vraagt van landelijke, regionale en lokale partijen dat ze samen moeten doen, leren en verbeteren.

De zeven adviezen uit ‘Met andere ogen’:

 1. Het verbreden van teams (interprofessioneel).
 2. Inperken vrijstellingen op basis van artikel 5a.
 3. Betrekken ouders en kinderen is essentieel om resultaat te behalen.
 4. Brede lokale afspraken over jeugd onder regie gemeente.
 5. Monitoring op het niveau waarop gezamenlijke afspraken zijn gemaakt.
 6. Budgetten en beleid moeten poreuze randen hebben.
 7. Coalitie omvormen: van denken naar DOEN.

Het programma is vormgegeven langs 3 programmalijnen: Bewegen, Leren en Agenderen en tot stand gekomen door een brede coalitie vanuit onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid.

Lees alles op de website: https://www.aanpakmetandereogen.nl/


Omgaan met ADHD op school

Omgaan met ADHD op school is samengesteld om kinderen en jongeren met ADHD te ondersteunen bij problemen op school. Het biedt inzicht in wat de meeste effectieve strategieën zijn om hen te ondersteunen, maar ook waarom kinderen en jongeren met ADHD bepaalde problemen ervaren, zodat een leerkracht met meer inzicht en begrip de beste methoden kan inzetten. De in deze gids beschreven evidence based methoden helpen leerkrachten en hulpverleners om kinderen en jongeren met ADHD te begeleiden naar een succesvolle schoolloopbaan.

Wat te verwachten van Omgaan met ADHD op school?

 • Strategieën voor de aanpak van ADHD in de klas
 • Beloningssystemen voor wenselijk gedrag, met downloads voor registratie en goed-gedrag-kaarten
 • Evidence based methoden bij de aanpak van ongewenst gedrag
 • Uitleg over (de werking van) medicatie
 • Tips specifiek gericht op jongeren
Geinteresseerd in deze uitgave? Klik hier