Nieuws Algemeen

Zorgen rond opening VSO scholen

Mondkapjes en 1,5 meter afstand

Sommige leraren geven aan zorgen te hebben over het volledig open te laten gaan van de middelbare scholen. Dit zonder mondkapjes en afstandsregels voor leerlingen. Dat blijkt uit een enquête van vakbond Leraren in Actie, uitgezet onder 2200 docenten. Waarvan zo'n 400 van hen de enquête op dit moment hebben ingevuld.

Ook het Europese RIVM uit hun zorgen. Morgen is er een briefing van het RIVM over het coronavirus en woensdag debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus. Het openen van de scholen zonder maatregelen is tegen het advies van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding in. Het ECDC, het Europese RIVM, pleit juist vóór mondkapjes en afstand, ook bij scholieren.

Ventilatie

Vorige week vroegen de middelbare scholen het Outbreak Management Team al om advies over ventilatie in scholen. Op de achtergrond hierbij speelt de discussie over de rol die aerosolen spelen bij de verspreiding van het virus. Ook daarover bestaan zorgen en wordt onduidelijkheid ervaren. 

In de briefing van het RIVM, woensdag, wordt ook hier op ingegaan.  Tot nu toe sluit het RIVM niet uit dat deze kleine druppeltjes mensen op een afstand verder dan 1,5 meter kunnen besmetten, maar het instituut zegt ook dat bewijs hiervoor tot dusver ontbreekt.

De wens is er om deze week (voor de opening van de scholen) nog van het kabinet te horen of de eerder gehanteerde normen nog steeds voldoen.