Nieuws Algemeen

Internetconsultatie tot wijziging vrijstelling Leerplichtwet 1969

De internetconsultatie is gestart van het wetsvoorstel tot wijziging van de vrijstelling van de Leerplichtwet 1969 op grond van artikel 5 onder a. 

Het wetsvoorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat een vrijstelling alleen wordt afgegeven, als dit het beste aansluit bij het kind. Om dat doel te bereiken, wordt in dit wetsvoorstel vastgelegd dat de arts die beoordeelt of een kind psychisch of lichamelijk niet geschikt is om onderwijs te volgen, ook altijd een advies vanuit een onderwijskundige benaderingswijze tot zijn beschikking heeft bij zijn afweging. Daarnaast wordt geregeld dat de huidige tweedeling tussen enerzijds de vrijstelling voor een jaar en anderzijds de vrijstelling voor de duur van de gehele leerplichtige leeftijd niet meer van toepassing is. Er wordt ruimte geboden om rekening te houden met de ontwikkelingen in het onderwijs en in de zorg bij het ontstaan van de vrijstelling.

Dit is de link naar het voorstel:

https://www.internetconsultatie.nl/vrijstellingleerplicht. Het voorstel staat tot 1 oktober open voor reacties.