Nieuws Algemeen

NICE TO KNOW OVERZICHT WEEK 36

Online bijeenkomsten

Als kwaliteitsmedewerker sta je voor de uitdaging om scholen te ondersteunen bij het bewaken en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Met een verbetercultuur op de scholen in jouw stichting realiseer je dit en sluit je aan bij het nieuwe inspectiekader.

Op 24 september a.s., van 10.00 - 11.15 uur, organiseren de PO-raad Stichting LeerKRACHT een online bijeenkomst 'Regie op Onderwijskwaliteit'.

In de agenda op de website van LECSO lees je meer over deze en andere interessante bijeenkomsten. Zoals het webinar ‘Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ op 25 september a.s. 


Samen sterk voor elk kind

'Samen sterk voor elk kind' is de titel van een leeswaardig rapport van Merel van Vroonhoven. Door de minister van BVOM is zij voor het schooljaar '19-'20 aangesteld als onafhankelijk aanjager om te analyseren en inventariseren en aanbevelen ter versnelling en intensivering van de aanpak tekorten.  Het bijgaande rapport 'Sterk voor elk kind' geeft de eindconclusies over de aanpak van het lerarentekort. 


De dilemma's van meer samenwerking

Bert Wienen (onderwijswetenschapper, psycholoog en hoofdredacteur van OJ Actueel) heeft een artikel geschreven over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit is gepubliceerd in OJ-actueel 2-2020. We wilden het jullie niet onthouden en hebben het als bijlage bij deze Nice to Know gevoegd.

Samen_sterk_voor_elk_kind_Eindconclusies_Merel_van_Vroonhoven.pdf

Artikel Bert Wienen 2-2020 OJ Actueel.pdf