Nieuws Algemeen

Controle bijzondere bekostiging

De Inspectie van het Onderwijs voert in het tweede halfjaar van 2020 een controle uit om vast te stellen of scholen de bijzondere bekostiging in 2020 voor onderstaande categorieën leerlingen terecht hebben ontvangen. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor de bekostiging.

De controle heeft betrekking op:

  • Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs in eerste jaar en asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland;
  • Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking;
  • Opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties;
  • Leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti;
  • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal basisonderwijs;
  • Culturele minderheden (CUMI) in het speciaal onderwijs;
  • Materiële instandhouding brancardliften in het speciaal onderwijs;
  • Materiële instandhouding schoolbaden in het speciaal onderwijs;
  • De beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroom profiel vervolgonderwijs.

Daarnaast besteedt de inspectie aandacht aan het ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de eerste schooldag augustus 2019 en de teldatum 1 oktober 2019.

Lees hier alles over de controle