Nieuws Onderwijskwaliteit

Miljoenennota: Investeringen in onderwijs blijven uit

Naast de aandacht in de troonrede voor het harde werk en de flexibiliteit van het onderwijs, stond er in de Miljoenennota veel wat we al kenden: geld dat al geïnvesteerd is en beleid dat reeds in gang is gezet.
In de Miljoenennota erkent het kabinet dat de onderwijskwaliteit omhoog moet. Structurele investeringen ontbreken hiervoor helaas.  De digitale vaardigheden die het onderwijs in de afgelopen maanden opdeed oogsten lof en ontwikkelt de sector graag verder. 
Lees de belangrijkste punten uit de Miljoenennota in het bericht van de POraad