Nieuws Algemeen

Voorrang bij testen Covid19

Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs - na toestemming van de schoolleider – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op Covid-19 bij de GGD. Het streven was om het testen met voorrang voor onderwijspersoneel al mogelijk te maken op vrijdag 18 september, helaas is dit niet gelukt, omdat het inregelen van de voorrangsprocedure bij de GGD wat langer heeft geduurd dan verwacht. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het voorkomen van uitval van onderwijstijd, zodat de continuïteit van het primair proces zo min mogelijk in gevaar komt. De schoolleider bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. De schoolbesturen hebben vandaag meer informatie gekregen (ook in ons bezit) over de procedure met een afwegingskader, een standaard voorrangsverklaring en het speciale telefoonnummer. Mocht u als bestuurder hierover vragen hebben laat het ons dan weten. 

De verklaring en afwegingskader bijgevoegd in de bijlagen.

Afwegingskader voorrangsprocedure Covid-19 onderwijspersoneel GGD.pdf

Verklaring voorrangsprocedure Covid-19 onderwijspersoneel GGD_form.pdf