Nieuws Algemeen

Weg vrij voor schooldiploma

De Raad van State had geen opmerkingen over het wetsvoorstel voor een school diploma voor leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso) met het uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding. Dit betekent dat het wetsvoorstel gaat voorleggen aan de Tweede Kamer. Een belangrijke stap richting een diploma voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso.  

Met het wetsvoorstel krijgen alle leerlingen in het praktijkonderwijs of het vso met een uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding een diploma als zij hun schooltijd goed afronden. Bij dit school diploma hoort een portfolio waarin staat wat de leerlingen op school bereikt hebben. Vso-leerlingen die een traject volgen gericht op vervolgonderwijs, kregen al een diploma.   

LECSO zet zich met PO-raad sinds het begin van dit wetgevingstraject in om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso een diploma krijgen als zij hun schooltijd afronden. Het is ontzettend belangrijk dat ook deze leerlingen de vlag uit kunnen hangen en een diploma in ontvangst kunnen nemen. Wij zijn dan ook blij dat de volgende stap in deze richting gezet is. Naar verwachting krijgen leerlingen in het schooljaar 2021-2022 voor het eerst een diploma.