Nieuws Algemeen

Bijzondere bekostiging vso: aanvragen kan tot 1 oktober

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen nog tot 1 oktober bijzondere bekostiging aanvragen voor extra salaris voor een deel van hun leraren.

De aanvraagmogelijkheid is specifiek bedoeld om het salaris te verhogen van leraren in het vso die lesgeven aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Er gelden enkele voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen:

  • Er zijn minimaal 7 leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs op de school ingeschreven;
  • deze leerlingen waren op 1 oktober 2019 op de school ingeschreven en zijn uiterlijk op 1 december 2019 in BRON opgenomen.
  • De aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober 2020 door DUO zijn ontvangen.

Klik hier voor meer informatie.