Nieuws Onderwijs en Zorg

Naar school met een snotneus

Het kabinet heeft meegedeeld dat richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd in het gespecialiseerd onderwijs worden versoepeld. Het besluit is dat kinderen met klachten (verkoudheid, snotneus etc.) niet thuis hoeven te blijven en niet op het coronavirus getest hoeven te worden.

Het OMT heeft nogmaals naar de richtlijnen gekeken. Het gevolg is dat onze BSO- en SO-leerlingen sinds maandag dus naar school mogen met klachten. Het protocol SBO en Speciaal Onderwijs is inmiddels aangepast aan de nieuwe richtlijnen en vind je hier

Als hulpmiddel is een beslisboom ontwikkeld voor kinderen tot en met 12 jaar en voor 12+-ers (zie bijlagen) waarmee beoordeeld kan worden of een verkouden kind wel of niet naar de school mag.  Dit is wel een beslisboom met veel taal. Er wordt ook nog gewerkt aan een taalarme variant.  Natuurlijk informeren we jullie als ook die beschikbaar is.

Beslisboom.pdf

Beslisboom 12 plus.pdf