Nieuws Passend Onderwijs

Peiling kinderombudsman ‘passend onderwijs’

Kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften lopen op school vaker tegen problemen aan in het passend onderwijs dan kinderen met lichte ondersteuningsvragen. De hulp die zij krijgen is niet toereikend. Dit hebben kinderen aangegeven tijdens een onderzoek naar passend onderwijs dat de Kinderombudsman de afgelopen maanden uitvoerde onder 184 kinderen. Zij roepen op tot ‘Toewerken naar inclusief onderwijs’.  Voor het hele rapport zie deze link of de bijlage. Wij vinden 184 kinderen op de ongeveer 2,5 miljoen leerlingen wel weinig qua respondenten, echter we hebben begrepen dat de kinderombudsman de indruk had dat dit representatief was, vandaar ook deze oproep van hen.

van-passend-naar-inclusief-kinderen-over-hun-perspectief-op-passend-onderwijs (1).pdf