Nieuws Onderwijs en Zorg

NICE TO KNOW OVERZICHT WEEK 39

Speciaal onderwijs opgenomen in de Gezonde School-aanpak!

Een gezonde leefstijl voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs.  Met behulp van de Gezonde School-aanpak voor het speciaal onderwijs kun je als leerkracht hierbij ondersteunen! Op de website www.gezondeschool.nl lees je hoe je doelgericht en efficiënt werkt aan gezondheidsthema’s en welke Gezonde School-activiteiten aansluiten.

Ook is er op de website van de gezondeschool.nl aandacht voor relaties en seksualiteit. Het is belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met aandacht voor relaties en seksualiteit. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven zij vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.

Het kabinet zet stevig in op de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Eén van de maatregelen is gericht op het stimuleren en ondersteunen van scholen die aandacht willen besteden aan gezonde relaties en seksualiteit.

Meer info? Kijk op https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/stimuleringsregeling-gezonde-relaties-en-seksualiteit


VOG

Het ministerie van Justitie heeft een tool gemaakt om te checken of je een VOG nodig hebt. Kennen jullie deze?

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)


Veilig schoolklimaat voor leerlingen

Zoals bij de meeste van jullie bekend is bestaat sinds 1 augustus 2015 voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke verplichting tot het creëren van een veilig schoolklimaat voor leerlingen. Dit is na te lezen in de Wet Veiligheid op school  Dit betekent dat instellingen verplicht zijn om een sociaal veiligheidsbeleid te voeren. Aan de ene kant gaat het om een zorgplicht voor veiligheid op school en aan de andere kant hebben scholen de plicht die zorg te evalueren.

Het vormgeven van het veiligheidsbeleid is niet eenvoudig. Er moet op veel aspecten worden gelet. Scholen staan daarom gelukkig niet alleen. Bij het ingaan van deWet Veiligheid op school konden scholen terecht bij de PO-raad en VO-raad voor een ‘Actieplan sociale veiligheid op school’. Hierin werd onder andere een modelveiligheidsplan gepresenteerd.

Wanneer het specifiek gaat om SGG wordt door o.a. de PO-raad gewezen op de website www.seksuelevorming.nl. Hier ligt de nadruk niet op SGG door een leerkracht richting een leerling, maar op de weerbaarheid van en het ontdekken van grenzen door leerlingen.

Bij het creëren van een sociaal veilige omgeving worden scholen daarnaast ondersteund door onderandere de Stichting School & Veiligheid, gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Deze stichting geeft onder andere informatie, advies, trainingen en conferenties. Daarnaast heeft Stichting School & Veiligheid een helpdesk. Het beleid richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen en leerlingen.