Nieuws Algemeen

Leerling-leraarratio in het sbo 2019

Op basis van cijfers die zijn berekend door DUO heeft het ministerie van OCW geconstateerd dat in het basisonderwijs het gemiddelde aantal leerlingen per leraar de afgelopen jaren afneemt. Maar deze ‘leerling-leraarratio’ lijkt in het sbo juist te stijgen. De vraag is wat daar de oorzaken van zijn.

In de bijlage vind je de resultaten van een verkennend onderzoek naar de factoren die in de praktijk kunnen bijdragen aan de toename van de leerling-leraarratio in het sbo. Daarvoor is gesproken met samenwerkingsverbanden en scholen waar sprake is van een sterke stijging in de ratio.

De directeuren van de scholenwaarmee gesproken is in het kader van dit onderzoek zien de groepsgrootte in veel gevallen (nog) niet als een probleem. Onverwachte instroom later in het schooljaar is soms lastig en vraagt veel van het improvisatievermogen. Scholen doen op dat gebied wat ze kunnen, maar houden soms ook vast aan strikte maximale groepsgrootte en/of ze kunnen niet groeien vanwege de huisvestingssituatie.

Lees ook de kamerbrief en het rapport (ook als bijlage)  over de leerling-leraarratio in het speciaal basisonderwijs.

groepsgrootte-en-leerling-leraarratio-2019-bijlage-2.pdf