Nieuws Passend Onderwijs

Bewaartermijn van de TLV

Hoe zit het nu precies met de bewaartermijn van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? Mag het samenwerkingsverband gegevens langer dan drie jaar bewaren als een TLV voor meer dan drie jaar is afgegeven? Moet het onderliggende dossier van de TLV na drie jaar ook worden vernietigd? Ook als de TLV wordt verlengd?

Volgens de wet geldt een bewaartermijn van uiterlijk drie jaar na afgifte van de TLV, maar voor welke gegevens geldt dat precies? En zijn er situaties waarin je mag afwijken van de termijn van drie jaar? Het steunpunt Passend Onderwijs zocht het uit en heeft op basis daarvan de privacy-tool aangepast.

Je leest het  hier