Nieuws Arbeidstoeleiding

Steun- en herstelpakket kwetsbare jongeren

Het kabinet heeft onlangs een derde steun- en herstelpakket ter ondersteuning van de economie gepresenteerd. Dit crisispakket wordt onder andere ingezet voor kwetsbare schoolverlaters.  Specifiek en aanvullend voor de aanpak hiervan is een budget van €342 miljoen vrijgemaakt.

Schoolverlaters worden meer dan anderen getroffen door oplopende werkloosheid. De koepels van scholen en gemeenten zullen een belangrijke rol gaan vervullen in de aanpak van de jeugdwerkeloosheid in de ondersteuning  van de regio’s.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de kamerbrief van 23 september jl. pagina 7 (bijlage). Over de definitieve opzet en voortgang houden we jullie op de hoogte.

Kamerbrief+uitwerking+aanvullend+sociaal+pakket.pdf