Nieuws Arbeidstoeleiding

Verandering bij aanmelden MBO

Vanaf 1 september zijn onze vso-scholen en iedere vmbo-, proschool verplicht de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. De voorziening is onderdeel van de Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo en zorgt voor een veilige uitwisseling van de aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen.

We zetten de de stappen die gezet moeten worden om van de VVA gebruik te kunnen maken op een rijtje:

  • Het schoolbestuur van de school moet een overeenkomst met Kennisnet afsluiten.
  • Daarna geeft de beheerder van ‘Mijn DUO’ in het OSR (Onderwijs serviceregister) een zogeheten mandaat welk leerlingadministratiesysteem (LAS) de school gaat gebruiken voor VVA.
  • Zonder dit mandaat kunnen de gegevens niet worden doorgestuurd naar de gemeenten.
  • Tot slot moet in LAS aangegeven worden welke leerlingen potentiële mbo-leerlingen zijn. Hoe dat moet staat in de documentatie van julllie LAS. 

Het is niet voor het eerst dat scholen in het OSR een mandaat moeten geven. In het afgelopen schooljaar heeft de beheerder van ‘Mijn DUO’ dat gedaan voor RIO en Verzuim. Het best kan contact opgenomen worden met de Mijn DUO beheerder om te kijken welke stappen er nog nodig zijn voor het mandaat VVA.

Met vragen over het inlogproces voor OSR kan contact opgenomen worden met DUO via securityservicedesk@duo.nl
Nog geen overeenkomst met Kennisnet voor VVA en het OSR of zijn er vragen over (de werking van) het OSR zelf? Neem dan contact op met Kennisnet via support@kennisnet.nl of telefoonnummer 0800-3212233.