Nieuws Onderwijskwaliteit

NICE TO KNOW OVERZICHT WEEK 42

 

Vernieuwd Lesopafstand.nl

Ook dit schooljaar is het nog nodig dat scholen soms afstands- of hybride onderwijs geven, bijvoorbeeld bij ziekte of quarantaine van leraren of wanneer leerlingen thuis moeten blijven. Dit zal wederom een beroep doen op de vindingrijkheid en de veerkracht van het onderwijs. Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, is lesopafstand.nl, het platform voor ondersteuning van afstands- en hybride onderwijs, de afgelopen maanden doorontwikkeld.Om scholen en besturen beter te kunnen ondersteunen is er op de website de mogelijkheid toegevoegd om aan te geven waar scholen nu nog knelpunten ervaren of verwachten te ervaren in hun onderwijsproces, de randvoorwaarden of de organisatie. Geef hier door waar uw school knelpunten ziet.


Site weeraanwezigopschool.nl vernieuwd

De site weeraanwezigopschool.nl is vernieuwd. Dit initiatief van partners van het thuiszittersoverleg is de startpagina voor betrouwbare, praktische informatie over corona en het onderwijs. Leerlingen weer aanwezig krijgen op school is het vertrekpunt.


Lig je op koers met je leerlingen? 

Alle scholen werken hard om hun leerlingen – ondanks de corona-beperkingen – zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle afronding van het vmbo en de overstap naar het vervolgonderwijs. Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de vraag in hoeverre jullie scholen hierin slagen, welke risico’s jullie momenteel zien en wat er eventueel nodig is om met jullie leerlingen dit schooljaar het gewenste eindniveau te bereiken.

Het onderzoek staat tot 27 oktober open en wordt uitgevoerd door de Stichting Platforms vmbo (SPV) en de VO-raad in opdracht van OCW. Meer info of de vragenlijst invullen? Dat kan via de website van SPV. (Invullen kost zo’n 15 minuten)


Meer aanmeldingen voor pabo en tweedegraads lerarenopleidingen

Het aantal aanmeldingen voor de pabo steeg met 33,5 procent, van 5243 vorig jaar tot 7000, in 2020. Dat blijkt uit aanmeldcijfers in het hbo die de Vereniging Hogeschool onlangs publiceerde.

Voor de Pabo is er een stijgend aantal aanmeldingen in alle varianten; voltijd, deeltijd en duaal. De toename in aantal vrouwen (+33 procent) en mannen (+35,2 procent) is ongeveer gelijk. Dat betekent dat de eerder ingezette extra inspanning van hogescholen om mannen te interesseren voor het beroep van leerkrachten in het primair onderwijs, succesvol blijft. Ook de aanmeldingen voor tweedegraads lerarenopleidingen nam toe, met 7,1 procent. Limmen: “Deze studenten gaan pas over vier of vijf jaar aan het werk als leerkracht, dus daarmee lossen we het acute lerarentekort waarmee veel scholen en ouders kampen nu niet op. Daarom blijven de hogescholen ook actief inzetten op flexibel deeltijdonderwijs en verkorte zij-instroomtrajecten”. Het aantal zij-instromers in het onderwijs is ook opnieuw gestegen.

Een ander beroep in de publieke sector met flinke personeelstekorten dat nu populair is, is verpleegkunde (16,7 procent gestegen).

 

Voor meer informatie klik hier.