Nieuws Algemeen

Servicedocument funderend onderwijs

Hierbij het derde servicedocument funderend onderwijs, versie 12 oktober 2020.  Het servicedocument is een aanvulling op de verschillende protocollen en richtlijnen.

Servicedocument voor funderend onderwijs COVID-19 12 oktober.pdf