Nieuws Algemeen

Entree-opleiding binnen vso

Op verschillende plaatsen in het land bieden vso-scholen hun leerlingen een Entree-opleiding aan: de drempelloze MBO-opleiding, die kan leiden naar een kwalificatie op MBO-2 niveau. De reden waarom zij dat binnen hun eigen school doen en niet bij het MBO (overigens vaak in nauwe samenwerking met de lokale of regionale MBO) is dat men de overgang naar- en het klimaat van de reguliere MBO’s niet altijd passend vindt voor (een deel van) hun leerlingen. Inmiddels zijn er rond dit thema interessante voorbeelden én mogelijkheden ontwikkeld. Het LECSO-Kennisteam Arbeidstoeleiding nodigt belangstellenden dan ook van harte uit voor een te houden webinar over dit onderwerp, waarin de mogelijkheden en voorbeelden nader belicht worden. Over datum, tijd en programma worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd. Om alvast een beeld te krijgen van één van de mogelijkheden: hieronder een voorbeeld van de organisatie ORGB van Joep Vossen, maar er zijn er meer, we laten ze op het webinar aan het woord!.

Entree binnen het vso volgen? Zeker mogelijk! Is het mogelijk en wenselijk? Om met die laatste vraag te beginnen, vanuit de visie van ORGB is het wenselijk om leerlingen zich zoveel als mogelijk te laten ontplooien. Dat kan ook door leerlingen een MBO 1 diploma te laten halen: een formeel diploma waarmee ze in de maatschappij kunnen laten zien wat ze kunnen. Een diploma ook waarmee ze zich kunnen meten met andere leerlingen op het VO die allemaal de school afsluiten met een formeel diploma.

En kan dat plaatsvinden in het VSO? Het antwoord daarop is volmondig ja. ORGB werkt nauw samen met scholen en zorgt er voor dat het onderwijs zo wordt ingericht dat je zonder dat de school veel meer inhoud hoeft te bieden, er wel een volwaardig examen afgesloten wordt dat recht geeft op het Entree diploma. Al een flink aantal VSO scholen in Nederland maakt daar op succesvolle wijze gebruik