Nieuws Algemeen

Startonderzoek naar inclusiever onderwijs in PO en V(S)O

Er wordt een startonderzoek gedaan door het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) naar scholen in het po en vo die op dit moment inclusiever onderwijs praktiseren. Niet alleen om de startsituatie in kaart te brengen qua aard en omvang van inclusiever onderwijs in Nederland maar ook om zaken op het spoor te komen die aandacht nodig hebben tijdens de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning. Omdat jullie als geen ander de scholen in de regio kennen waarmee intensief wordt samenwerkt en die inclusiever onderwijs praktiseren, wordt jullie medewerking nadrukkelijk gevraagd.

LET OP: het is kort dag want de sluitingsdatum is 19 oktober!

In de bijlage vind je alle informatie.

NCOJ Verzoek medewerking LECSO-SBOwerkverband Word-2.pdf