Nieuws Algemeen

Uitnodiging tot deelname vragenlijst BRON - RIO

In 2020 en 2021 wordt BRON-po vernieuwd in het kader van het programma Doorontwikkelen BRON. Ook wordt het nieuwe register RIO ontwikkeld voor het po. Voor meer informatie:  https://www.doorontwikkelen-bron.nl/primair-onderwijs/

Voor het so en het vso zijn er heel specifieke zaken die spelen rondom BRON en RIO. Daarom zijn er vragen opgesteld waarop men graag een antwoord zouden willen hebben van de verschillende instellingen die actief zijn in deze sectoren.

Een werkgroep(je) bestaande uit onze leden is hier al eerder bij betrokken geweest en zal ook explicitiet gevraagd worden om te reageren (indien mogelijk). Echter, we willen ook anderen de mogelijkheid bieden om mee te denken. 

De vragen gaan voor een groot deel over de wijze waarop je als instellingen je onderwijsaanbod zou willen tonen in het openbare register RIO. Het gaat daarbij dan vooral over wat je opleidingsaanbod is en welke specifieke ondersteuning (expertise) je daarbij geeft.

Naast het onderwijsaanbod zijn er ook een aantal vragen opgenomen over zaken als ambulante teams en arrangementen, extraneus en andere vormen van samenwerking, waar voor zowel in RIO als in BRON mogelijk wensen zijn ten aanzien van de registratie.

We realiseren ons dat het 'veel' tekst is met best lastige afwegingen die gemaakt moeten worden. In de bijlage vind je daarom de Toelichting op de vragen vanuit RIO en BRON. Ook de vragenlijst zelf.  Natuurlijk kun je ook  'NVT' of 'onbekend' invullen als dit van toepassing zou zijn.

Invullen van het bijgaande reactieformulier kan tot uiterlijk 13 november. Stuur het naar: info@lecso.nl

 

Toelichting op de vragen over RIO en BRON.pdf

Reactieformulier op de vragen over RIO en BRON.docx