Nieuws Onderwijskwaliteit

Routekaarten: scholen blijven open

Op de  Routekaart coronamaatregelen van de rijksoverheid staat dat de scholen voor SBO/SO en VSO openblijven, ook als de situatie ‘zeer ernstig’ is.

De routekaart kent vier risiconiveaus, die oplopen van ‘waakzaam’ via ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’. Hoe meer coronabesmettingen en ziekenhuisopnames er zijn, des te hoger het risiconiveau. In het hoogste risiconiveau ‘zeer ernstig’ zit nog een overtreffende trap: lockdown. De situatie in Nederland is nu ‘ernstig’ tot ‘zeer ernstig’.

Naarmate het risiconiveau hoger wordt, worden de maatregelen strenger. Bij alle vier de risiconiveaus staat echter dat de basisscholen en het voortgezet onderwijs openblijven. Er is ook een uitgebreide Routekaart coronamaatregelen voor bestuurders. Daarop staat het onderwijs expliciet genoemd als sector die onder de algemene uitzonderingen valt.