Nieuws Onderwijs en Zorg

Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking?

Het College voor de Rechten van de Mens heeft hier onderzoek naar gedaan en een advies geschreven voor de overheid. Met het advies wil het College duidelijk maken dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om te werken aan een inclusief onderwijssysteem. De overheid moet, volgens het college, kijken wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien. Daarom adviseert het de overheid onder meer om een overkoepelend beleidskader te maken. Hierin moet een visie en een stappenplan staan om te zorgen voor het recht op onderwijs voor mensen met een beperking. Het is belangrijk dat mensen met een beperking en hun organisaties betrokken zijn bij het maken hiervan.

Het rapport is terug te vinden door op deze link te klikken.