Nieuws Onderwijskwaliteit

Meldpunt schoolsluiting door corona

Sinds 15 oktober vindt er een landelijke registratie plaats van de tijdelijke schoolsluitingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vanwege het coronavirus. Het meldpunt is  ingericht op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog te melden. De meldingen kunnen worden doorgegeven in het Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

In het kort wordt het volgende van schoolbesturen gevraagd:

  • Meld het als een school of vestiging vanwege corona tijdelijk moet sluiten (peildatum vanaf start schooljaar 2020/2021);
  • Geef daarbij aan welke maatregelen zijn of worden genomen om het onderwijs te continueren;
  • Meld het actief als de school of vestiging weer opengaat.

Lees hier meer