Nieuws Algemeen

NICE TO KNOW OVERZICHT WEEK 46

Artikel over Passend Onderwijs 

Op 10 november heeft het NRC het volgende artikel geplaatst over het passend onderwijs:  ‘Het passend onderwijs is na zes jaar nog geen succesverhaal’. Het artikel maakt onderdeel uit van een serie waarin de balans rond Passend Onderwijs wordt opgemaakt. Lees het artikel hier


Veilig Sinterklaas en Kerst vieren

Sinterklaas en Kerst kunnen gevierd worden op school. Wel geldt het dringende advies om dit alleen te vieren in de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden.  Op de wesbite van de PO-raad vind je de richtlijnen


Handreiking en checklist hulpmiddel bij aanwezigheidsbeleid

School en de aanwezigheid op school doen er toe. Uit onderzoek blijkt dat kinderen maar zelden van de ene dag op de andere de school niet meer bezoeken. Schoolverzuim is een proces dat ook wel eens als “dropping out in slow motion” wordt omschreven.

Ingrado heeft  een handreiking ‘aanwezigheidsregistratie’ met een ‘checklist aanwezigheidsbeleid’ gepubliceerd. We voegen ze als bijlage toe, onderaan deze Nice to Know.

De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel om aanwezigheidsbeleid te maken of te toetsen. De handreiking bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit een theoretische onderbouwing van het belang van aanwezigheid van leerlingen op de school. Vervolgens worden tips en aanbevelingen gegeven om tot een goede aanwezigheidsregistratie te komen en te gebruiken. Tenslotte worden praktische voorbeelden van rapportages voor scholen gegeven.


Nieuwsservice voor docenten

Met de Nieuwsservice voor docenten worden nieuwsmedia zoals kranten en weekbladen twee weken lang op school bezorgd. Kosteloos. Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer.


Doelgericht werken aan betekenisvol leren in het VSO

Meer eigenaarschap van leerlingen, optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind, structuur in leerlijnen, lijn brengen in opbrengstgericht werken. Voor dergelijke complexe uitdagingen staan VSO-scholen.

Onder het label DOEN IN biedt KPC Groep een aanpak, ontwikkeld in samenwerking met het veld, die samenhang aanbrengt in activiteiten en processen; de interne samenwerking en kennisdeling naar een hoger plan tilt; concreet en compleet is. Lees hier meer over deze aanpak

checklist beleid aanwezigheidsregistratie.pdf

handreiking aanwezigheidsregistratie.pdf